Bruker du stativ?
Sjelden/aldri
Som oftest
Bruker du LightRoom?
Ja, s klart
50%
Nei, men senere
12%
Nei, hvorfor det?
26%
Hva er det?
12%
(Old poll)
Bruker du rfil (raw)?
Ja
35%
Nei
65%
(Old poll)